استاد سیدمحمد عرشیانفر

فایل فرکانسیک آرامش

این فایل فرکانسیک، با توجه به شرایط و نیاز امروز جامعه توسط استاد سیدمحمدعرشیانفر در گروه بین‌المللی عرشیان تولید شده.

استاد سیدمحمد عرشیانفر

خدا کیست؟

خدایی را بشناسید که تاکنون نشناخته‌اید...

استاد سیدمحمد عرشیانفر

مراقبهٔ «گوهر وجود»

مراقبهٔ «گوهر وجود»

استاد سیدمحمد عرشیانفر

درسِ عشق

درسِ عشق

استاد سیدمحمد عرشیانفر

مراقبهٔ «تو چی می‌خوای؟»

مراقبهٔ «تو چی می‌خوای؟»

استاد سیدمحمد عرشیانفر

مراقبهٔ «با هر نفس»

مراقبهٔ «با هر نفس»

استاد سیدمحمد عرشیانفر

وصیت‌نامه معنوی

وصیت‌نامه معنوی

استاد سیدمحمد عرشیانفر

قدرت احساس و تاثیر آن در زندگی

قدرت احساس و تاثیر آن در زندگی

استاد سیدمحمد عرشیانفر

سرشت

سرشت

استاد سیدمحمد عرشیانفر

اولین گام

اولین گام

استاد سیدمحمد عرشیانفر

مراقبهٔ «آغوش خدا»

مراقبهٔ «آغوش خدا»

استاد سیدمحمد عرشیانفر

طعم خوش زندگی

طعم خوش زندگی

استاد سیدمحمد عرشیانفر

ناگفته‌های قانون جذب

ناگفته‌های قانون جذب

استاد سیدمحمد عرشیانفر

از عشق تا عشق

از عشق تا عشق

استاد سیدمحمد عرشیانفر

مراقبهٔ «بهار»

مراقبهٔ «بهار»

استاد سیدمحمد عرشیانفر

آغازی به نام پایان

آغازی به نام پایان

استاد سیدمحمد عرشیانفر

ترازوی خوشبختی

ترازوی خوشبختی

استاد سیدمحمد عرشیانفر

توهمی به نام ترس

توهمی به نام ترس

استاد سیدمحمد عرشیانفر

قضاوت

قضاوت

استاد سیدمحمد عرشیانفر

نقش شما در سیمای هستی

نقش شما در سیمای هستی

استاد سیدمحمد عرشیانفر

یک ماه تمرین، یک سال زندگی

یک ماه تمرین، یک سال زندگی

استاد سیدمحمد عرشیانفر

فایل فرکانسیک شادی

این فایل فرکانسیک، با توجه به شرایط و نیاز امروز جامعه توسط استاد سیدمحمدعرشیانفر در گروه بین‌المللی عرشیان تولید شده.

استاد سیدمحمد عرشیانفر

زندگی زیبا از نگاه مولانا

حکایت تماشای زندگی‌تان در آیینه «مثنوی معنوی»

استاد سیدمحمد عرشیانفر

سفر ‌درون

سفری از خویشتن محدود تا خدای نامحدود؛ سفری از جنس آرامش با مَرکب مراقبه

استاد سیدمحمد عرشیانفر

دورهٔ «سی روز، سی عهد»

کیمیای عشق، محبت و صداقت در این محصول نهفته است

استاد سیدمحمد عرشیانفر

عرفه یعنی شناخت

عرفه یعنی شناخت

استاد سیدمحمد عرشیانفر

چله نشینی‌های حضرت محمد «ص»

چله نشینی‌های حضرت محمد «ص»

استاد سیدمحمد عرشیانفر

مراقبه سحرگاهی ۱

«مراقبه سحرگاهی ‍۱» ۲۳ آبان ۹۹

استاد سیدمحمد عرشیانفر

جانِ بدون جانان

جان بدون جانان

استاد سیدمحمد عرشیانفر

تغییر ژنتیک

تغییر ژنتیک

استاد سیدمحمد عرشیانفر

کلیدی به نام قدرت

کلیدی به نام قدرت

استاد سیدمحمد عرشیانفر

مراقبه سحرگاهی۲

«مراقبه سحرگاهی۲» ۲۷ آذر ۹۹

استاد سیدمحمد عرشیانفر

مراقبه سحرگاهی۳

مراقبه سحرگاهی۳ - تاریخ ۱۳۹۹/11/۰۹