استاد سیدمحمد عرشیانفر

فایل فرکانسیک آرامش

نمونهٔ قدرتمندی از فایل‌های فرکانسیک که توسط گروه بین‌المللی عرشیان به رایگان به شما هدیه شده است

استاد سیدمحمد عرشیانفر

مراقبهٔ «خدا کیست؟»

با یکی از سحرانگیزترین مراقبه‌های استاد سیدمحمد عرشیانفر، خدایی را بشناسید که تاکنون نشناخته‌اید...

استاد سیدمحمد عرشیانفر

مراقبهٔ «گوهر وجود»

با مراقبهٔ «گوهر وجود» به عظمت دنیای درون خود بنگرید

استاد سیدمحمد عرشیانفر

درس عشق

این فایل آموزشی، درس‌گفتاری است در ستایش بخشش که بزرگی روح را می‌آموزد

استاد سیدمحمد عرشیانفر

مراقبهٔ «تو چی می‌خوای؟»

هیچ چیز تصادفی نیست... کوچکترین اتفاقات، بزرگترین معانی را دارند!

استاد سیدمحمد عرشیانفر

مراقبهٔ «با هر نفس»

برای آنها که می‌خواهند آرامش را در طوفان دشواری‌های زندگی تجربه کنند

استاد سیدمحمد عرشیانفر

پیش از این‌ها فکر می‌کردم خدا...

دِکلمه‌ای زیبا برای لحظات ناب ارتباط عمیق و عاشقانه با خداوند

استاد سیدمحمد عرشیانفر

وصیت‌نامه معنوی

وصیت‌نامه معنوی

استاد سیدمحمد عرشیانفر

قدرت احساس و تاثیر آن در زندگی

قدرت احساس و تاثیر آن در زندگی

استاد سیدمحمد عرشیانفر

سرشت

سرشت

استاد سیدمحمد عرشیانفر

اولین گام

اولین گام

استاد سیدمحمد عرشیانفر

مراقبهٔ «آغوش خدا»

مراقبهٔ «آغوش خدا»

استاد سیدمحمد عرشیانفر

طعم خوش زندگی

طعم خوش زندگی

استاد سیدمحمد عرشیانفر

ناگفته‌های قانون جذب

ناگفته‌های قانون جذب

استاد سیدمحمد عرشیانفر

از عشق تا عشق

از عشق تا عشق

استاد سیدمحمد عرشیانفر

مراقبهٔ «بهار»

مراقبهٔ «بهار»

استاد سیدمحمد عرشیانفر

آغازی به نام پایان

آغازی به نام پایان

استاد سیدمحمد عرشیانفر

ترازوی خوشبختی

ترازوی خوشبختی

استاد سیدمحمد عرشیانفر

توهمی به نام ترس

توهمی به نام ترس

استاد سیدمحمد عرشیانفر

قضاوت

قضاوت

استاد سیدمحمد عرشیانفر

نقش شما در سیمای هستی

نقش شما در سیمای هستی

استاد سیدمحمد عرشیانفر

یک ماه تمرین، یک سال زندگی

یک ماه تمرین، یک سال زندگی

استاد سیدمحمد عرشیانفر

فایل فرکانسیک شادی

نمونهٔ قدرتمندی از فایل‌های فرکانسیک که توسط گروه بین‌المللی عرشیان به رایگان به شما هدیه شده است

استاد سیدمحمد عرشیانفر

آیا شرف الشمس موفقیت می‌‎آورد؟

آیا شرف الشمس موفقیت می‌‎آورد؟

استاد سیدمحمد عرشیانفر

زندگی زیبا از نگاه مولانا

حکایت تماشای زندگی‌تان در آیینه «مثنوی معنوی»

استاد سیدمحمد عرشیانفر

سفر ‌درون

چهار مراقبه از استاد عرشیانفر برای سفری از خویشتن محدود تا خدای نامحدود... سفری از جنس آرامش با مَرکب مراقبه

استاد سیدمحمد عرشیانفر

دورهٔ «سی روز، سی عهد»

دنیایی از شراب عشق، محبت و صداقت در این محصول نهفته است

استاد سیدمحمد عرشیانفر

عرفه یعنی شناخت

عرفه یعنی شناخت

استاد سیدمحمد عرشیانفر

چله نشینی‌های حضرت محمد (ص)

چله نشینی‌های حضرت محمد (ص)

استاد سیدمحمد عرشیانفر

مراقبه سحرگاهی ۱

«مراقبه سحرگاهی ‍۱» ۲۳ آبان ۹۹

استاد سیدمحمد عرشیانفر

جانِ بدون جانان

جان بدون جانان

استاد سیدمحمد عرشیانفر

تغییر ژنتیک

تغییر ژنتیک

استاد سیدمحمد عرشیانفر

کلیدی به نام قدرت

کلیدی به نام قدرت

استاد سیدمحمد عرشیانفر

مراقبه سحرگاهی۲

«مراقبه سحرگاهی۲» ۲۷ آذر ۹۹

استاد سیدمحمد عرشیانفر

مراقبه سحرگاهی۳

مراقبه سحرگاهی۳ - تاریخ ۱۳۹۹/11/۰۹