گفتگوها و مصاحبه‌ها

استاد سیدمحمد عرشیانفر

محصولات فرکانسیک

فایل فرکانسیک آرامش

استاد سیدمحمد عرشیانفر
نمونهٔ قدرتمندی از فایل‌های فرکانسیک که توسط گروه بین‌المللی عرشیان به رایگان به شما هدیه شده است

فایل فرکانسیک شادی

استاد سیدمحمد عرشیانفر
نمونهٔ قدرتمندی از فایل‌های فرکانسیک که توسط گروه بین‌المللی عرشیان به رایگان به شما هدیه شده است

فایل فرکانسیک عزت‌ نفس و اعتماد‌ به‌ نفس

استاد سیدمحمد عرشیانفر
ایجاد و افزایش «عزت‌نفس» و «اعتماد به نفس» با میانبری به نام فایل‌های صوتی فرکانسیک!

فایل فرکانسیک کاریزما و ارتباط موثر

استاد سیدمحمد عرشیانفر
داشتن ارتباط موثر و شخصیت بانفوذ با میانبری به نام فایل‌‌های صوتی فرکانسیک!

محصولات

مراقبه سحرگاهی۳

استاد سیدمحمد عرشیانفر

مراقبه سحرگاهی۲

استاد سیدمحمد عرشیانفر

کلیدی به نام قدرت

استاد سیدمحمد عرشیانفر

نظرات شما

اگر میخواهید از جدیدترین دوره‌ها، محصولات و یا رویدادهای جدید مطلع شوید عضو شوید.

سید محمد عرشیانفر سید محمد عرشیانفر