جز به یکى از سه نفر حاجت مبر: به دیندار، یا صاحب مروت، یا کسى که اصالت خانوادگى داشته باشد
جز به یکى از سه نفر حاجت مبر: به دیندار، یا صاحب مروت، یا کسى که اصالت خانوادگى داشته باشد

ذی الحجه

نوا:سالروز ازدواج مولا و بانوی دوعالم،حضرت زهرا(س)اصفهان.1391

سیدجعفرطباطبایی

نوا:سالروز ازدواج مولا و بانوی دوعالم،حضرت زهرا(س)اصفهان.1389

سیدجعفرطباطبایی

نوا:شهادت امام باقر(علیه السلام).شیفتگان سیدالشهدا.اصفهان.1395

سیدجعفرطباطبایی

نوا:سالروز ازدواج مولا و بانوی دوعالم،حضرت زهرا(س)اصفهان.1386

سیدجعفرطباطبایی

نوا:شهادت مسلم بن عقیل(علیه السلام)،هیئت رایة الهدی،اصفهان1392

شب شهادت.سیدجعفرطباطبایی

نوا:عید غدیر،هیئت دیوانگان امام حسین(علیه السلام)،کاشان.1394

عیدغدیر.سیدجعفرطباطبایی
PhotoGrid 1459256052008

نوا:شهادت امام باقر(علیه السلام)،اصفهان 1394

شب شهادت،سیدجعفرطباطبایی

pic (7)

نوا:شهادت حضرت مسلم(علیه السلام)،اصفهان"شهر مبارکه"،1394

شب شهادت،سیدجعفرطباطبایی

pic (27)

فروشگاه

vasat6 vasat2 vasat1 vasat0

خبرنامه

بالای صفحه