جز به یکى از سه نفر حاجت مبر: به دیندار، یا صاحب مروت، یا کسى که اصالت خانوادگى داشته باشد
جز به یکى از سه نفر حاجت مبر: به دیندار، یا صاحب مروت، یا کسى که اصالت خانوادگى داشته باشد

نوا:شهادت امام صادق(علیه السلام).هیئت دیوانگان.کاشان.1384

سیدجعفرطباطباییالهی عجل لولیک الفرج

عنوان فایل پخش دریافت شعر
 واحد: یا صادق (علیه السلام) آل عبا  
 واحد: به نام خالق ادب
 
 
 شور: همه هستی ام حسینه(علیه السلام)،می و مستی ام    
 شور: یه ساغر و یه ساقی،ساقی کیه؟    

گزارش تصویری : 

فروشگاه

vasat6 vasat2 vasat1 vasat0

خبرنامه

بالای صفحه