جز به یکى از سه نفر حاجت مبر: به دیندار، یا صاحب مروت، یا کسى که اصالت خانوادگى داشته باشد
جز به یکى از سه نفر حاجت مبر: به دیندار، یا صاحب مروت، یا کسى که اصالت خانوادگى داشته باشد

شعبان

نوا:ولادت حضرت علی اکبر(علیه السلام)،هیئت دیوانگان،اصفهان.1392

سیدجعفرطباطبایی

نوا:ولادت حضرت علی اکبر(علیه السلام)،هیئت دیوانگان،اصفهان.1394

سیدجعفرطباطبایی

نوا:ولادت سرداران کربلا،هیئت انصارالحجه،اصفهان،1395

سیدجعفرطباطبایی

نوا:ولادت حضرت مهدی(علیه السلام)،هیئت دیوانگان،کاشان،1394

شب ولادت.سیدجعفرطباطبایی

1 1509

فروشگاه

vasat6 vasat2 vasat1 vasat0

خبرنامه

بالای صفحه