جز به یکى از سه نفر حاجت مبر: به دیندار، یا صاحب مروت، یا کسى که اصالت خانوادگى داشته باشد
جز به یکى از سه نفر حاجت مبر: به دیندار، یا صاحب مروت، یا کسى که اصالت خانوادگى داشته باشد

نوا:شب هفتم صفر،اصفهان*شهر مبارکه*1394

شام شهادت،سیدجعفرطباطبایی

2

عنوان فایل پخش دریافت شعر
 یا امام حسن(علیه السلام)(روضه)
 
 پیش روم راس تو و راس علمدار (زمینه)
 
 بزم حسن(ع) حال و هوایش فرق دارد (واحد)  
 بخت واقبال دلم باز شد (واحد)
 
 
 مستم و مجنون و قلندر (واحد)
 
 
 من صراط المستقیمم (واحد)
 
 
 حرم قبله ی رازم شور و احساسم (شور)
 
 
 مدد بگیر از رقیه(س)خاتون (شور)
 
 
 هرجا نام حسین(ع) آید (شور)    
 چشمات دین و دنیای منه (شور)    
 از محرم من فقط روزی اشکامو میخوام (شور)    
 دور از وطن حسین(ع) (شور)    

فروشگاه

vasat6 vasat2 vasat1 vasat0

خبرنامه

بالای صفحه