جز به یکى از سه نفر حاجت مبر: به دیندار، یا صاحب مروت، یا کسى که اصالت خانوادگى داشته باشد
جز به یکى از سه نفر حاجت مبر: به دیندار، یا صاحب مروت، یا کسى که اصالت خانوادگى داشته باشد

صفر

نوا:شب پنجم صفر.هیئت دمعة الرقیه(سلام الله علیها).1395اصفهان.


پنجم صفر

مداح:سیدجعفرطباطبایی و سیدعلی فالی

نوا:پنجم صفر،هیئت دمعه الرقیه(سلام الله علیها)،اصفهان1394

سیدجعفرطباطبایی

17

نوا:بیست وهشتم صفر،هیئت دیوانگان،کاشان(مشهد)1394

مشهدالرضا(علیه السلام)،سیدجعفرطباطبایی

IMG-20151211-WA0001

نوا:شب هفتم صفر،اصفهان*شهر مبارکه*1394

شام شهادت،سیدجعفرطباطبایی

2

نوا:شب پنجم صفر،هیئت لشگریان حضرت زینب(سلام الله علیها)،شیراز1394

یا رقیه خاتون(سلام الله علیها)،سیدجعفرطباطبایی

4X2A5139

فروشگاه

vasat6 vasat2 vasat1 vasat0

خبرنامه

بالای صفحه