جز به یکى از سه نفر حاجت مبر: به دیندار، یا صاحب مروت، یا کسى که اصالت خانوادگى داشته باشد
جز به یکى از سه نفر حاجت مبر: به دیندار، یا صاحب مروت، یا کسى که اصالت خانوادگى داشته باشد

نوا:شام هفتم محرم.هیئت حیدر کرار.اصفهان.زرینشهر.1395


شام هفتم محرم
.
مداح:سیدجعفرطباطبایی


الهی عجل لولیک الفرج

عنوان فایل پخش دریافت شعر
 تیزر: شام هفتم محرم
 
 روضه: شام هفتم محرم
 
 
 زمینه: علی شبیه مادرم زهرایی
 
 زمینه: تموم زندگیم ماله حسینه  
 شور: ای کشته ی فتاده به هامون
 
 
 شور: سیدی یااباعبدالله
 
 
 واحد: اذان بگو برای بابا
 
 
 شور: مستی و سبو حسن
 
 
 شور: رکن اصلی اذان اینه
 
 
 شور: گرفتارم گره افتاده به کارم    

گزارش تصویری :

فروشگاه

vasat6 vasat2 vasat1 vasat0

خبرنامه

بالای صفحه