جز به یکى از سه نفر حاجت مبر: به دیندار، یا صاحب مروت، یا کسى که اصالت خانوادگى داشته باشد
جز به یکى از سه نفر حاجت مبر: به دیندار، یا صاحب مروت، یا کسى که اصالت خانوادگى داشته باشد

محرم الحرام

نوا:شام نهم محرم.هیئت حیدر کرار.اصفهان.زرینشهر.1395


شام نهم محرم
.
مداح:سیدجعفرطباطبایی

نوا:شام هشتم محرم.هیئت حیدر کرار.اصفهان.زرینشهر.1395


شام هشتم محرم
.
مداح:سیدجعفرطباطبایی

نوا:شام هفتم محرم.هیئت حیدر کرار.اصفهان.زرینشهر.1395


شام هفتم محرم
.
مداح:سیدجعفرطباطبایی

نوا:شام ششم محرم.هیئت حیدر کرار.اصفهان.زرینشهر.1395


شام ششم محرم
.
مداح:سیدجعفرطباطبایی

نوا:شام پنجم محرم.هیئت حیدر کرار.اصفهان.زرینشهر.1395


شام پنجم محرم
.
مداح:سیدجعفرطباطبایی

نوا:شام چهارم محرم.هیئت حیدر کرار.اصفهان.زرینشهر.1395


شام چهارم محرم
.
مداح:سیدجعفرطباطبایی

نوا:شام سوم محرم.هیئت حیدر کرار.اصفهان.زرینشهر.1395


شام سوم محرم
.
مداح:سیدجعفرطباطبایی

نوا:شام دوم محرم.هیئت حیدر کرار.اصفهان.زرینشهر.1395


شام دوم محرم
.
مداح:سیدجعفرطباطبایی

نوا:شب اول محرم.هیئت حیدر کرار.اصفهان.زرینشهر.1395


شام اول محرم
.
مداح:سیدجعفرطباطبایی

نوا:شب عاشورا محرم.هیئت حضرت زهرا(سلام الله علیها).1395

شب عاشورا محرم  

سخنران:شیخ جوادترابی 

مداح»سیدجعفرطباطبایی

صفحه1 از4

 • 94
  تعداد مقالات:
  13
 • 93
  تعداد مقالات:
  2
 • 95
  تعداد مقالات:
  14

فروشگاه

vasat6 vasat2 vasat1 vasat0

خبرنامه

بالای صفحه