جز به یکى از سه نفر حاجت مبر: به دیندار، یا صاحب مروت، یا کسى که اصالت خانوادگى داشته باشد
جز به یکى از سه نفر حاجت مبر: به دیندار، یا صاحب مروت، یا کسى که اصالت خانوادگى داشته باشد

گزارش تصویری اجتماع عظیم هیئات.عیدبزرگ غدیر.اصفهان.1395سیدجعفرطباطباییالهی عجل لولیک الفرجگزارش تصویری No images found.

فروشگاه

vasat6 vasat2 vasat1 vasat0

خبرنامه

بالای صفحه