جز به یکى از سه نفر حاجت مبر: به دیندار، یا صاحب مروت، یا کسى که اصالت خانوادگى داشته باشد
جز به یکى از سه نفر حاجت مبر: به دیندار، یا صاحب مروت، یا کسى که اصالت خانوادگى داشته باشد

شوال

نوا:تخریب بقیع،هیئت محبان الرضا(علیه السلام).کرمان،زرند.1392

سیدجعفرطباطبایی

 

فروشگاه

vasat6 vasat2 vasat1 vasat0

خبرنامه

بالای صفحه