جز به یکى از سه نفر حاجت مبر: به دیندار، یا صاحب مروت، یا کسى که اصالت خانوادگى داشته باشد
جز به یکى از سه نفر حاجت مبر: به دیندار، یا صاحب مروت، یا کسى که اصالت خانوادگى داشته باشد

شعبان

نوا:ولادت سرداران کربلا،هیئت بضعه النبی،اصفهان،1395

سیدجعفرطباطبایی

فروشگاه

vasat6 vasat2 vasat1 vasat0

خبرنامه

بالای صفحه