جز به یکى از سه نفر حاجت مبر: به دیندار، یا صاحب مروت، یا کسى که اصالت خانوادگى داشته باشد
جز به یکى از سه نفر حاجت مبر: به دیندار، یا صاحب مروت، یا کسى که اصالت خانوادگى داشته باشد

رجب

نما:شهادت حضرت زینب(سلام الله علیها)،هیئت دیوانگان،کاشان1394

سیدجعفرطباطبایی

فروشگاه

vasat6 vasat2 vasat1 vasat0

خبرنامه

بالای صفحه