جز به یکى از سه نفر حاجت مبر: به دیندار، یا صاحب مروت، یا کسى که اصالت خانوادگى داشته باشد
جز به یکى از سه نفر حاجت مبر: به دیندار، یا صاحب مروت، یا کسى که اصالت خانوادگى داشته باشد

گزارش تصویری شب عاشورا محرم.هیئت حضرت زهرا(س).اصفهان.1395

سیدجعفرطباطباییالهی عجل لولیک الفرج

فروشگاه

vasat6 vasat2 vasat1 vasat0

خبرنامه

بالای صفحه