جز به یکى از سه نفر حاجت مبر: به دیندار، یا صاحب مروت، یا کسى که اصالت خانوادگى داشته باشد
جز به یکى از سه نفر حاجت مبر: به دیندار، یا صاحب مروت، یا کسى که اصالت خانوادگى داشته باشد

گزارش تصویری 5شب دوم محرم،اصفهان1394

سیدجعفرطباطبایی

4X2A1151

الهی عجل لولیک الفرج

 

فروشگاه

vasat6 vasat2 vasat1 vasat0

خبرنامه

بالای صفحه