جز به یکى از سه نفر حاجت مبر: به دیندار، یا صاحب مروت، یا کسى که اصالت خانوادگى داشته باشد
جز به یکى از سه نفر حاجت مبر: به دیندار، یا صاحب مروت، یا کسى که اصالت خانوادگى داشته باشد

محرم الحرام

نوا:شانزدهم محرم،کربلایی سیدجعفرطباطبایی،کاشان.1395

هیئت دیوانگان.کاشان

گزارش تصویری روز دوم محرم.هیئت حضرت زهرا(س).1396


شب دوم محرم

سخنران:شیخ جوادترابی
مداح:سیدجعفرطباطبایی

گزارش تصویری روز اول محرم.هیئت حضرت زهرا(س).1396


شب اول محرم

سخنران:شیخ جوادترابی
مداح:سیدجعفرطباطبایی

نوا:شب اول محرم.هیئت حضرت زهرا(سلام الله علیها).1395


شب اول محرم
سخنران:شیخ جوادترابی
مداح:سیدجعفرطباطبایی

گزارش تصویری شب عاشورا محرم.هیئت حضرت زهرا(س).اصفهان.1395

سیدجعفرطباطبایی

گزارش تصویری شب تاسوعا محرم.هیئت حضرت زهرا(س).اصفهان.1395

سیدجعفرطباطبایی

گزارش تصویری 5شب دوم محرم،اصفهان1394

سیدجعفرطباطبایی

4X2A1151

گزارش تصویری 5شب اول محرم،اصفهان1394

سیدجعفرطباطبایی

812312343 115830

فروشگاه

vasat6 vasat2 vasat1 vasat0

خبرنامه

بالای صفحه