جز به یکى از سه نفر حاجت مبر: به دیندار، یا صاحب مروت، یا کسى که اصالت خانوادگى داشته باشد
جز به یکى از سه نفر حاجت مبر: به دیندار، یا صاحب مروت، یا کسى که اصالت خانوادگى داشته باشد

تصاویر قافله عزاداران هیئت حضرت زهرا(سلام الله علیها).اصفهان.1392

ادامه دارد...

05

 

 

فروشگاه

vasat6 vasat2 vasat1 vasat0

خبرنامه

بالای صفحه