جز به یکى از سه نفر حاجت مبر: به دیندار، یا صاحب مروت، یا کسى که اصالت خانوادگى داشته باشد
جز به یکى از سه نفر حاجت مبر: به دیندار، یا صاحب مروت، یا کسى که اصالت خانوادگى داشته باشد

گزارش تصویری قافله عزاداری فاطمیه اول،اصفهان1394

سیدجعفرطباطبایی

45

الهی عجل لولیک الفرج

 

 

 

فروشگاه

vasat6 vasat2 vasat1 vasat0

خبرنامه

بالای صفحه