جز به یکى از سه نفر حاجت مبر: به دیندار، یا صاحب مروت، یا کسى که اصالت خانوادگى داشته باشد
جز به یکى از سه نفر حاجت مبر: به دیندار، یا صاحب مروت، یا کسى که اصالت خانوادگى داشته باشد

جمادی الاول

گزارش تصویری قافله عزاداری فاطمیه اول،اصفهان1394

سیدجعفرطباطبایی

45

گزارش تصویری قافله اشک،هیئت حضرت زهرا(سلام الله علیها)،اصفهان1393

ایام فاطمیه اول،سیدجعفرطباطبایی

0000

تصاویر قافله عزاداران هیئت حضرت زهرا(سلام الله علیها).اصفهان.1392

ادامه دارد...

05

 

فروشگاه

vasat6 vasat2 vasat1 vasat0

خبرنامه

بالای صفحه