جز به یکى از سه نفر حاجت مبر: به دیندار، یا صاحب مروت، یا کسى که اصالت خانوادگى داشته باشد
جز به یکى از سه نفر حاجت مبر: به دیندار، یا صاحب مروت، یا کسى که اصالت خانوادگى داشته باشد

هیئت حضرت زهرا(سلام الله علیها)،اصفهان


پیامک: 3000606460

telegram-app-icon-2 instagram logo transparent

آخرین مراسم ها

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

گزارش تصویری روز اول محرم.هیئت حضرت زهرا(س).1396

گزارش تصویری روز اول محرم.هیئت حضرت زهرا(س).1396

شب اول محرم سخنران:شیخ جوادترابی مداح:سیدجعفرطباطبایی

نوا:شب پنجم صفر.هیئت دمعة الرقیه(سلام الله علیها).1395اصفهان.

نوا:شب پنجم صفر.هیئت دمعة الرقیه(سلام الله علیها).1395اصفهان.

پنجم صفرمداح:سیدجعفرطباطبایی و سیدعلی فالی

نوا:شام نهم محرم.هیئت حیدر کرار.اصفهان.زرینشهر.1395

نوا:شام نهم محرم.هیئت حیدر کرار.اصفهان.زرینشهر.1395

شام نهم محرم.مداح:سیدجعفرطباطبایی

نوا:شام هشتم محرم.هیئت حیدر کرار.اصفهان.زرینشهر.1395

نوا:شام هشتم محرم.هیئت حیدر کرار.اصفهان.زرینشهر.1395

شام هشتم محرم.مداح:سیدجعفرطباطبایی

نوا:شام هفتم محرم.هیئت حیدر کرار.اصفهان.زرینشهر.1395

نوا:شام هفتم محرم.هیئت حیدر کرار.اصفهان.زرینشهر.1395

شام هفتم محرم.مداح:سیدجعفرطباطبایی

نوا:شام ششم محرم.هیئت حیدر کرار.اصفهان.زرینشهر.1395

نوا:شام ششم محرم.هیئت حیدر کرار.اصفهان.زرینشهر.1395

شام ششم محرم.مداح:سیدجعفرطباطبایی

نوا:شام پنجم محرم.هیئت حیدر کرار.اصفهان.زرینشهر.1395

نوا:شام پنجم محرم.هیئت حیدر کرار.اصفهان.زرینشهر.1395

شام پنجم محرم.مداح:سیدجعفرطباطبایی

نوا:شام چهارم محرم.هیئت حیدر کرار.اصفهان.زرینشهر.1395

نوا:شام چهارم محرم.هیئت حیدر کرار.اصفهان.زرینشهر.1395

شام چهارم محرم.مداح:سیدجعفرطباطبایی

نوا:شام سوم محرم.هیئت حیدر کرار.اصفهان.زرینشهر.1395

نوا:شام سوم محرم.هیئت حیدر کرار.اصفهان.زرینشهر.1395

شام سوم محرم.مداح:سیدجعفرطباطبایی

نوا:شام دوم محرم.هیئت حیدر کرار.اصفهان.زرینشهر.1395

نوا:شام دوم محرم.هیئت حیدر کرار.اصفهان.زرینشهر.1395

شام دوم محرم.مداح:سیدجعفرطباطبایی

نوا:شب اول محرم.هیئت حیدر کرار.اصفهان.زرینشهر.1395

نوا:شب اول محرم.هیئت حیدر کرار.اصفهان.زرینشهر.1395

شام اول محرم.مداح:سیدجعفرطباطبایی

نوا:شب عاشورا محرم.هیئت حضرت زهرا(سلام الله علیها).1395

نوا:شب عاشورا محرم.هیئت حضرت زهرا(سلام الله علیها).1395

شب عاشورا محرم   سخنران:شیخ جوادترابی  مداح»سیدجعفرطباطبایی

نوا:شب تاسوعا محرم.هیئت حضرت زهرا(سلام الله علیها).1395

نوا:شب تاسوعا محرم.هیئت حضرت زهرا(سلام الله علیها).1395

شب تاسوعا محرم   سخنران:شیخ جوادترابی  مداح»سیدجعفرطباطبایی

نوا:شب هشتم محرم.هیئت حضرت زهرا(سلام الله علیها).1395

نوا:شب هشتم محرم.هیئت حضرت زهرا(سلام الله علیها).1395

شب هشتم محرم   سخنران:شیخ جوادترابی  مداح»سیدجعفرطباطبایی

نوا:شب هفتم محرم.هیئت حضرت زهرا(سلام الله علیها).1395

نوا:شب هفتم محرم.هیئت حضرت زهرا(سلام الله علیها).1395

شب هفتم محرم   سخنران:شیخ جوادترابی  مداح»سیدجعفرطباطبایی

نوا:شب ششم محرم.هیئت حضرت زهرا(سلام الله علیها).1395

نوا:شب ششم محرم.هیئت حضرت زهرا(سلام الله علیها).1395

شب ششم محرم   سخنران:شیخ جوادترابی  مداح»سیدجعفرطباطبایی

منتخب آثار1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

به مدد حجت بن الحسن علیه السلام شروع به فعالیت…

الهی عجل لولیک الفرج اللهم صلی علی محمد وآل محمد(ص) با نظرات خود ما را یاری بفرمایید...

Error
 • You are not authorised to view this resource.

نگارخانه

فروشگاه

vasat6 vasat2 vasat1 vasat0

خبرنامه

بالای صفحه