جز به یکى از سه نفر حاجت مبر: به دیندار، یا صاحب مروت، یا کسى که اصالت خانوادگى داشته باشد
جز به یکى از سه نفر حاجت مبر: به دیندار، یا صاحب مروت، یا کسى که اصالت خانوادگى داشته باشد

هیئت حضرت زهرا(سلام الله علیها)،اصفهان


پیامک: 3000606460

telegram-app-icon-2 instagram logo transparent

آخرین مراسم ها

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

گزارش تصویری روز اول محرم.هیئت حضرت زهرا(س).1396

گزارش تصویری روز اول محرم.هیئت حضرت زهرا(س).1396

شب اول محرم سخنران:شیخ جوادترابی مداح:سیدجعفرطباطبایی

نوا:شب پنجم صفر.هیئت دمعة الرقیه(سلام الله علیها).1395اصفهان.

نوا:شب پنجم صفر.هیئت دمعة الرقیه(سلام الله علیها).1395اصفهان.

پنجم صفرمداح:سیدجعفرطباطبایی و سیدعلی فالی

نوا:شام نهم محرم.هیئت حیدر کرار.اصفهان.زرینشهر.1395

نوا:شام نهم محرم.هیئت حیدر کرار.اصفهان.زرینشهر.1395

شام نهم محرم.مداح:سیدجعفرطباطبایی

نوا:شام هشتم محرم.هیئت حیدر کرار.اصفهان.زرینشهر.1395

نوا:شام هشتم محرم.هیئت حیدر کرار.اصفهان.زرینشهر.1395

شام هشتم محرم.مداح:سیدجعفرطباطبایی

نوا:شام هفتم محرم.هیئت حیدر کرار.اصفهان.زرینشهر.1395

نوا:شام هفتم محرم.هیئت حیدر کرار.اصفهان.زرینشهر.1395

شام هفتم محرم.مداح:سیدجعفرطباطبایی

نوا:شام ششم محرم.هیئت حیدر کرار.اصفهان.زرینشهر.1395

نوا:شام ششم محرم.هیئت حیدر کرار.اصفهان.زرینشهر.1395

شام ششم محرم.مداح:سیدجعفرطباطبایی

نوا:شام پنجم محرم.هیئت حیدر کرار.اصفهان.زرینشهر.1395

نوا:شام پنجم محرم.هیئت حیدر کرار.اصفهان.زرینشهر.1395

شام پنجم محرم.مداح:سیدجعفرطباطبایی

نوا:شام چهارم محرم.هیئت حیدر کرار.اصفهان.زرینشهر.1395

نوا:شام چهارم محرم.هیئت حیدر کرار.اصفهان.زرینشهر.1395

شام چهارم محرم.مداح:سیدجعفرطباطبایی

نوا:شام سوم محرم.هیئت حیدر کرار.اصفهان.زرینشهر.1395

نوا:شام سوم محرم.هیئت حیدر کرار.اصفهان.زرینشهر.1395

شام سوم محرم.مداح:سیدجعفرطباطبایی

نوا:شام دوم محرم.هیئت حیدر کرار.اصفهان.زرینشهر.1395

نوا:شام دوم محرم.هیئت حیدر کرار.اصفهان.زرینشهر.1395

شام دوم محرم.مداح:سیدجعفرطباطبایی

نوا:شب اول محرم.هیئت حیدر کرار.اصفهان.زرینشهر.1395

نوا:شب اول محرم.هیئت حیدر کرار.اصفهان.زرینشهر.1395

شام اول محرم.مداح:سیدجعفرطباطبایی

نوا:شب عاشورا محرم.هیئت حضرت زهرا(سلام الله علیها).1395

نوا:شب عاشورا محرم.هیئت حضرت زهرا(سلام الله علیها).1395

شب عاشورا محرم   سخنران:شیخ جوادترابی  مداح»سیدجعفرطباطبایی

نوا:شب تاسوعا محرم.هیئت حضرت زهرا(سلام الله علیها).1395

نوا:شب تاسوعا محرم.هیئت حضرت زهرا(سلام الله علیها).1395

شب تاسوعا محرم   سخنران:شیخ جوادترابی  مداح»سیدجعفرطباطبایی

نوا:شب هشتم محرم.هیئت حضرت زهرا(سلام الله علیها).1395

نوا:شب هشتم محرم.هیئت حضرت زهرا(سلام الله علیها).1395

شب هشتم محرم   سخنران:شیخ جوادترابی  مداح»سیدجعفرطباطبایی

نوا:شب هفتم محرم.هیئت حضرت زهرا(سلام الله علیها).1395

نوا:شب هفتم محرم.هیئت حضرت زهرا(سلام الله علیها).1395

شب هفتم محرم   سخنران:شیخ جوادترابی  مداح»سیدجعفرطباطبایی

نوا:شب ششم محرم.هیئت حضرت زهرا(سلام الله علیها).1395

نوا:شب ششم محرم.هیئت حضرت زهرا(سلام الله علیها).1395

شب ششم محرم   سخنران:شیخ جوادترابی  مداح»سیدجعفرطباطبایی

منتخب آثار1

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

به مدد حجت بن الحسن علیه السلام شروع به فعالیت…

الهی عجل لولیک الفرج اللهم صلی علی محمد وآل محمد(ص) با نظرات خود ما را یاری بفرمایید...

نگارخانه

 • moharam1 (1)
 • moharam1 (11)
 • moharam1 (12)
 • moharam1 (13)
 • moharam1 (14)
 • moharam1 (15)
 • moharam1 (16)
 • moharam1 (17)
 • moharam1 (18)
 • moharam1 (19)
 • moharam1 (2)
 • moharam1 (20)
 • moharam1 (21)
 • moharam1 (22)
 • moharam1 (23)
 • moharam1 (24)
 • moharam1 (25)
 • moharam1 (26)
 • moharam1 (27)
 • moharam1 (28)
 • moharam1 (29)
 • moharam1 (3)
 • moharam1 (30)
 • moharam1 (31)
 • moharam1 (32)
 • moharam1 (33)
 • moharam1 (34)
 • moharam1 (35)
 • moharam1 (36)
 • moharam1 (37)
 • moharam1 (38)
 • moharam1 (39)
 • moharam1 (4)
 • moharam1 (40)
 • moharam1 (41)
 • moharam1 (42)
 • moharam1 (43)
 • moharam1 (44)
 • moharam1 (45)
 • moharam1 (46)
 • moharam1 (47)
 • moharam1 (48)
 • moharam1 (49)
 • moharam1 (5)
 • moharam1 (6)
 • moharam1 (7)
 • moharam1 (8)
 • moharam1 (9)

فروشگاه

vasat6 vasat2 vasat1 vasat0

خبرنامه

بالای صفحه