جز به یکى از سه نفر حاجت مبر: به دیندار، یا صاحب مروت، یا کسى که اصالت خانوادگى داشته باشد
جز به یکى از سه نفر حاجت مبر: به دیندار، یا صاحب مروت، یا کسى که اصالت خانوادگى داشته باشد

هیئت حضرت زهرا(سلام الله علیها)،اصفهان


پیامک: 3000606460

telegram-app-icon-2 instagram logo transparent

آخرین مراسم ها

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

گزارش تصویری روز اول محرم.هیئت حضرت زهرا(س).1396

گزارش تصویری روز اول محرم.هیئت حضرت زهرا(س).1396

شب اول محرم سخنران:شیخ جوادترابی مداح:سیدجعفرطباطبایی

نوا:شب پنجم صفر.هیئت دمعة الرقیه(سلام الله علیها).1395اصفهان.

نوا:شب پنجم صفر.هیئت دمعة الرقیه(سلام الله علیها).1395اصفهان.

پنجم صفرمداح:سیدجعفرطباطبایی و سیدعلی فالی

نوا:شام نهم محرم.هیئت حیدر کرار.اصفهان.زرینشهر.1395

نوا:شام نهم محرم.هیئت حیدر کرار.اصفهان.زرینشهر.1395

شام نهم محرم.مداح:سیدجعفرطباطبایی

نوا:شام هشتم محرم.هیئت حیدر کرار.اصفهان.زرینشهر.1395

نوا:شام هشتم محرم.هیئت حیدر کرار.اصفهان.زرینشهر.1395

شام هشتم محرم.مداح:سیدجعفرطباطبایی

نوا:شام هفتم محرم.هیئت حیدر کرار.اصفهان.زرینشهر.1395

نوا:شام هفتم محرم.هیئت حیدر کرار.اصفهان.زرینشهر.1395

شام هفتم محرم.مداح:سیدجعفرطباطبایی

نوا:شام ششم محرم.هیئت حیدر کرار.اصفهان.زرینشهر.1395

نوا:شام ششم محرم.هیئت حیدر کرار.اصفهان.زرینشهر.1395

شام ششم محرم.مداح:سیدجعفرطباطبایی

نوا:شام پنجم محرم.هیئت حیدر کرار.اصفهان.زرینشهر.1395

نوا:شام پنجم محرم.هیئت حیدر کرار.اصفهان.زرینشهر.1395

شام پنجم محرم.مداح:سیدجعفرطباطبایی

نوا:شام چهارم محرم.هیئت حیدر کرار.اصفهان.زرینشهر.1395

نوا:شام چهارم محرم.هیئت حیدر کرار.اصفهان.زرینشهر.1395

شام چهارم محرم.مداح:سیدجعفرطباطبایی

نوا:شام سوم محرم.هیئت حیدر کرار.اصفهان.زرینشهر.1395

نوا:شام سوم محرم.هیئت حیدر کرار.اصفهان.زرینشهر.1395

شام سوم محرم.مداح:سیدجعفرطباطبایی

نوا:شام دوم محرم.هیئت حیدر کرار.اصفهان.زرینشهر.1395

نوا:شام دوم محرم.هیئت حیدر کرار.اصفهان.زرینشهر.1395

شام دوم محرم.مداح:سیدجعفرطباطبایی

نوا:شب اول محرم.هیئت حیدر کرار.اصفهان.زرینشهر.1395

نوا:شب اول محرم.هیئت حیدر کرار.اصفهان.زرینشهر.1395

شام اول محرم.مداح:سیدجعفرطباطبایی

نوا:شب عاشورا محرم.هیئت حضرت زهرا(سلام الله علیها).1395

نوا:شب عاشورا محرم.هیئت حضرت زهرا(سلام الله علیها).1395

شب عاشورا محرم   سخنران:شیخ جوادترابی  مداح»سیدجعفرطباطبایی

نوا:شب تاسوعا محرم.هیئت حضرت زهرا(سلام الله علیها).1395

نوا:شب تاسوعا محرم.هیئت حضرت زهرا(سلام الله علیها).1395

شب تاسوعا محرم   سخنران:شیخ جوادترابی  مداح»سیدجعفرطباطبایی

نوا:شب هشتم محرم.هیئت حضرت زهرا(سلام الله علیها).1395

نوا:شب هشتم محرم.هیئت حضرت زهرا(سلام الله علیها).1395

شب هشتم محرم   سخنران:شیخ جوادترابی  مداح»سیدجعفرطباطبایی

نوا:شب هفتم محرم.هیئت حضرت زهرا(سلام الله علیها).1395

نوا:شب هفتم محرم.هیئت حضرت زهرا(سلام الله علیها).1395

شب هفتم محرم   سخنران:شیخ جوادترابی  مداح»سیدجعفرطباطبایی

نوا:شب ششم محرم.هیئت حضرت زهرا(سلام الله علیها).1395

نوا:شب ششم محرم.هیئت حضرت زهرا(سلام الله علیها).1395

شب ششم محرم   سخنران:شیخ جوادترابی  مداح»سیدجعفرطباطبایی

منتخب آثار1

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

به مدد حجت بن الحسن علیه السلام شروع به فعالیت…

الهی عجل لولیک الفرج اللهم صلی علی محمد وآل محمد(ص) با نظرات خود ما را یاری بفرمایید...

نگارخانه

فروشگاه

vasat6 vasat2 vasat1 vasat0

خبرنامه

بالای صفحه